Opiekun Medyczny Polskiego Centrum Opieki Domowej

Szkolenie: Opiekun Medyczny Polskiego Centrum Opieki Domowej (stopień I)

 

Adresatami szkolenia są: Wszystkie osoby chcące nabyć lub podnieść własne umiejętności i kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego.

Zakres merytoryczny szkolenia „Opiekun Medyczny”:

Część I: (teoria + praktyka)
1.    System opieki w Polsce
2.    Podopieczny/niesamodzielny, jako podmiot opieki
3.    Rola opiekuna w zaspokojeniu podstawowych potrzeb pielęgnacyjnych podopiecznych:
– Potrzeba czystości
– Potrzeba odżywiania
– Potrzeba wydalania
– Potrzeba termoregulacji
– Potrzeba ruchu i wypoczynku
– Potrzeba bezpieczeństwa (omawiane szerzej w pkt 5)
4.    Wskazówki ułatwiające pielęgnację podopiecznego
5.    Potrzeby psychiczne ( w tym bezpieczeństwo) i społeczne podopiecznych
6.    Komunikacja z podopiecznym:
–  Niepełnosprawnym słuchowo
–  Niepełnosprawnym wzrokowo
–   Niepełnosprawnym intelektualnie
–  Niepełnosprawnym ruchowo
–  Sprawnym, ale wymagającym towarzystwa i pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
–   W terminalnym stanie choroby
7.    Komunikacja z otoczeniem podopiecznego
8.    Opieka nad podopiecznym – standardy postępowania z podopiecznymi:
–  Ze schorzeniami narządów ruchu
–  Z reumatoidalnym zapaleniem stawów
–   Po udarze mózgu
–  Po zawale serca i schorzeniami kardiologicznymi
–  Ze stwardnieniem rozsianym
–  Ze schorzeniami typu Demencja, Parkinson, Alzhaimer
–  Z zaburzeniami psychicznymi ( depresja, …)

Część II: (teoria + praktyka)

1.    Przystosowanie warunków mieszkaniowych do potrzeb podopiecznego.
2.    Zabiegi higieniczne podopiecznego w warunkach domowych:
– W obrębie łóżka
– Zmiana bielizny osobistej
– Toaleta ciała w łóżku i w łazience
– Toaleta ciała w łazience ( w szczególności kąpiel podopiecznego)
– Mycie głowy podopiecznego leżącego
– Toaleta codzienna jamy ustnej i uzębienia.
– Toaleta intymna. Pomoc w zaspokajaniu potrzeb wydalania ( nietrzymanie moczu, nietrzymanie kału).

1.    Przemieszczanie podopiecznego:
– Z łóżka/ krzesła/fotela na wózek inwalidzki
– Sposoby ułożenia podopiecznego na łóżku
– Pomoc przy wstawaniu i pionizacji ( bezpieczeństwo podopiecznego i opiekuna).

1.    Karmienie podopiecznego w różnych sytuacjach położenia i możliwości psycho- motorycznych.
2.    Pomiary ciśnienia, tętna i temperatury i umiejętność interpretacji odczytu.
3.    Zabiegi wspomagające w sytuacjach konieczności zmniejszenia dolegliwości bólowych i przeciwzapalnych – sytuacje wyjątkowe.
4.    Profilaktyka zakażeń.
5.    Pomoc przy przyjmowaniu leków.

Część III: (teoria + praktyka)

Egzamin testowy teoretyczny
Egzamin praktyczny
Pozytywne ukończone egzaminu kończy się uzyskaniem Dyplomu Akademii Opieki Domowej.