Szkolenia kierunkowe / specjalistyczne

Szkolenia kierunkowe / specjalistyczne:

I. Opiekun osoby sparaliżowanej

II. Opiekun osoby z SLA

III. Opiekun osoby chorej na Parkinsona

IV. Opiekun osoby chorej na Alzheimera

 

Warunkiem uczestnictwa w tych szkoleniach jest podstawowy poziom wiedzy opiekuńczej z zakresu opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi (wymagane zaświadczenie).

 

Szkolenia obejmują następujące zagadnienia:
1. Rola i zadania opiekuna osoby chorej
2. Zasady komunikacji z osobą chorą oraz jej rodziną
3. Wpływ cech osobowościowych opiekuna na jakość wykonywanej pracy
4. Poprawa warunków życia podopiecznego
5. Współpraca opiekuna z innymi wykwalifikowanymi specjalistami np. lekarz, rehabilitant, pielęgniarka
6. Wdrożenie terapii zajęciowej jako formy aktywnego spędzania czasu (zajęcia socjoterapeutyczne)
7. Zasady pielęgnacji pacjenta obłożnie chorego (m.in. higiena ciała, przygotowywanie posiłków i żywienie)
8. Rehabilitacja osoby chorej pod względem konkretnego schorzenia:
-Ćwiczenia ogólne i metody usprawniające funkcjonowanie osób chorych
-Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane (SLA)
-Rehabilitacja osób chorych na chorobę Parkinsona
-Rehabilitacja osób chorych na chorobę Alzheimera
9. Opieka paliatywna w domu:
-Wsparcie psychologiczne dla osoby w stanie paliatywnym
-Prawa człowieka i pacjenta
-Wsparcie hospicjów i organizacji