Opiekun osób niesamodzielnych


Szkolenia dla kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych, dla Opiekunów, rodzin i osób z otoczenia osób niesamodzielnych.

 

Adresatami szkolenia są: Wszystkie osoby chcące nabyć teoretyczną i praktyczną wiedzę w bezpiecznym sprawowaniu opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną.

Szkolenia odbywają się 1 raz w miesiącu. Warunkiem uruchomienia szkolenia jest kompletna grupa 15 osób.

Cennik:


Cena szkolenia na opiekunów osób niesamodzielnych i dla Rodzin osób niesamodzielnych wynosi 1500,00zł za osobę.
Cena obejmuje egzamin końcowy i certyfikat. Rejestracja certyfikatu na rok kosztuje dodatkowe 100,00zł.

Ceny dla grup zorganizowanych (min. 3 osoby) – 1250,00 zł za osobę. Cena obejmuje egzamin końcowy i certyfikat.
Rejestracja certyfikatu na rok kosztuje dodatkowe 80,00zł.


Zakres merytoryczny szkoleń „Opiekun osób niesamodzielnych”:

 

1. Komunikacja i współpraca z osobami starszymi, chorymi ( w szczególności z zaburzeniami psychicznymi), niesamowystarczalnymi oraz z ich otoczeniem – 8 godzin

2. Zarządzanie konfliktem i sytuacjami kryzysowymi we współpracy z osobą niesamodzielną i jej rodziną – 8 godzin

3. Budowanie relacji z osobami niesamodzielnymi i zarządzanie własnymi emocjami – 8 godzin

4. Samoobrona emocjonalna Opiekuna i Osób z otoczenia osób niesamodzielnych – 8 godzin