GALERIA


Szkolenia, warsztaty i konferencje Akademii Opieki Domowej w zakresie opieki nad osobą starszą, chorą i niesamodzielną adresowane są do wszystkich osób, które chcą nabyć kompetencje i uprawnienia do wykonywania zawodu opiekuna. Nasze szkolenia odbywają się na terenie całej Polski.

Kadra szkoleniowa Akademii kładzie duży nacisk na praktykę i pracę w grupach, aby jak najlepiej przystosować przyszłego opiekuna do tego zawodu.