Opieka nad osobą niesamodzielną w rodzinie

Szkolenie: Opieka nad osobą niesamodzielną w rodzinie 

 

Adresatami szkolenia są: Członkowie rodzin i osób bliskich, które decydują się na samodzielną opiekę nad osobą niesamodzielną.

Bloki szkoleniowe:

1. Czynności higieniczne i z życia codziennego
2. Zrozumieć osobę niesamodzielną
– osoba niesamodzielna w domu – nowa sytuacja dla całej rodziny
– rozwiązywanie problemów i konfliktów
3. Rozpoznawanie symptomów zagrożenia życia i udzielanie pomocy w razie zagrożenia

 

Bloki szkoleniowe: Do wyboru wybrany blok szkoleniowy lub wszystkie trzy.                 Przy wyborze wszystkich bloków szkoleniowych RABAT.
Cena jednego bloku szkoleniowego – 250 zł.
Cena za całość (trzy bloki) – 600 zł.
Warunek uruchomienia: Zebranie grupy min. 3 osób.