Nie tylko szkolimy ale i pomagamy

Akademia Opieki Domowej jest częścią Grupy Polskiego Centrum Opieki Domowej, w skład której wchodzi również Fundacja Polskiego Centrum Opieki Domowej. Naczelnym celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom starszym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.